Мөрийтэй тоглоомд донтсон 3 хүний хоёр нь 20-оос 30 насныхан байна

0

Солонгосын эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын яамнаас гаргасан судалгаагаар 2014-ээс 2018 оны хооронд мөрийтэй тоглоомд донтсон иргэд 5113-д хүрсэн байна. Үүнээс 4911 эрэгтэй, 202 эмэгтэй ажээ.

Түүнчлэн 2014 онтой харьцуулахад мөрийтэй тоглоом тоглох иргэд 60 хувиар нэмэгдсэн нь тодорхой болжээ. Насны хувьд ихэнх эд ажиллах насны залуус аж.

Мөн 20 хүрээгүй залуус мөрийтэй тоглоомд донтох тохиолдол бага багаар нэмэгдэж байгаа бөгөөд 2018 онд 479 залуус мөрийтэй тоглоомын донтолтын эсрэг эмчилгээнд хамрагдсан байна.

Эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын яамнаас “мөрийтэй тоглоомд нэг донтвол тоглохоо болих тун хэцүү тиймээс улсаас энэ төрлийн донтох өвчтэй болсон иргэддээ анхаарах шаардлагатай байна” хэмээн хэлжээ. Мөн “залуус мөрийтэй тоглоомд донтох болсон нь хувь хүний асуудал биш нийгмийн асуудал хэмээн хүлээж авч урьдчилан сэргийлэх талаар арга хэмжээ систем нэвтрүүлэх хэрэгтэйг” онцолжээ.