Даваа гараг

07:00 Радио Нийтлэл
07:30 Өглөөний мэнд /шууд/
07:53 Сонсдог ном
08:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
08:10 Радио 1 дусал
08:15 Хуучны сайхан дуунууд
08:53 Сонсдог ном
09:00 MGLRADIO МЭДЭЭ /шууд/
09:10 Радио 1 дусал
09:15 Байна уу? байнаа
09:53 Сонсдог ном
10:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
10:10 Радио 1 дусал
10:15 Радио Нийтлэл
10:53 Сонсдог ном
11:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
11:10 Радио 1 дусал
11:15 Авто соёл
11:55 Сонсдог ном
12:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
12:10 Радио 1 дусал
12:15 Үдшийн хачир
12:55 Сонсдог ном
13:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
13:10 Радио 1 дусал
13:15 Сонгодог роман
13:55 Сонсдог ном
14:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
14:10 Радио 1 дусал
14:15 Өдрийн хөтөлбөр /шууд/
14:55 Сонсдог ном
15:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
15:10 Радио 1 дусал
15:15 Таньд тустай агшин /өдрийн хөтөлбөр/
15:55 Сонсдог ном
16:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
16:10 Радио 1 дусал
16:15 Зочны цаг, мэндчилгээ
16:55 Сонсдог ном
17:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
17:10 Радио 1 дусал
17:15 Яанааг яах вэ? ток шоу
17:55 Сонсдог ном
18:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
18:10 Радио 1 дусал
18:15 Facebook сонирхолтой пост
18:55 Сургамжит өгүүллэг
19:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
19:10 Радио 1 дусал
19:15 Хуучны сайхан дуунууд
19:55 Сонсдог ном
20:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
20:10 Радио 1 дусал
20:15 Үдшийн мэдээ мэдээлэл
20:55 Сургамжит өгүүллэг
21:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
21:10 Радио 1 дусал
21:15 Авто соёл /шууд/
21:55 Сургамжит өгүүллэг
22:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
22:10 Радио 1 дусал
22:15 Яанааг яах вэ? /давталт/
22:55 Сургамжит өгүүллэг
23:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
23:10 Радио 1 дусал
23:15 Уран зохиолын цаг
23:55 Сургамжит өгүүллэг

Мягмар гараг

07:00 Радио Нийтлэл
07:30 Өглөөний мэнд /шууд/
07:53 Сонсдог ном
08:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
08:10 Радио 1 дусал
08:15 Хуучны сайхан дуунууд
08:53 Сонсдог ном
09:00 MGLRADIO МЭДЭЭ /шууд/
09:10 Радио 1 дусал
09:15 Байна уу? байнаа
09:53 Сонсдог ном
10:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
10:10 Радио 1 дусал
10:15 Радио Нийтлэл
10:53 Сонсдог ном
11:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
11:10 Радио 1 дусал
11:15 Авто соёл
11:55 Сонсдог ном
12:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
12:10 Радио 1 дусал
12:15 Үдшийн хачир
12:55 Сонсдог ном
13:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
13:10 Радио 1 дусал
13:15 Сонгодог роман
13:55 Сонсдог ном
14:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
14:10 Радио 1 дусал
14:15 Өдрийн хөтөлбөр /шууд/
14:55 Сонсдог ном
15:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
15:10 Радио 1 дусал
15:15 Таньд тустай агшин /өдрийн хөтөлбөр/
15:55 Сонсдог ном
16:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
16:10 Радио 1 дусал
16:15 Зочны цаг, мэндчилгээ
16:55 Сонсдог ном
17:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
17:10 Радио 1 дусал
17:15 Радио Дүбль
17:55 Сонсдог ном
18:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
18:10 Радио 1 дусал
18:15 Facebook сонирхолтой пост
18:55 Сургамжит өгүүллэг
19:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
19:10 Радио 1 дусал
19:15 Хуучны сайхан дуунууд
19:55 Сонсдог ном
20:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
20:10 Радио 1 дусал
20:15 Үдшийн мэдээ мэдээлэл
20:55 Сургамжит өгүүллэг
21:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
21:10 Радио 1 дусал
21:15 Авто соёл /шууд/
21:55 Сургамжит өгүүллэг
22:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
22:10 Радио 1 дусал
22:15 Яанааг яах вэ? /давталт/
22:55 Сургамжит өгүүллэг
23:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
23:10 Радио 1 дусал
23:15 Уран зохиолын цаг
23:55 Сургамжит өгүүллэг

Лхагва гараг

07:00 Радио Нийтлэл
07:30 Өглөөний мэнд /шууд/
07:53 Сонсдог ном
08:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
08:10 Радио 1 дусал
08:15 Хуучны сайхан дуунууд
08:53 Сонсдог ном
09:00 MGLRADIO МЭДЭЭ /шууд/
09:10 Радио 1 дусал
09:15 Байна уу? байнаа
09:53 Сонсдог ном
10:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
10:10 Радио 1 дусал
10:15 Радио Нийтлэл
10:53 Сонсдог ном
11:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
11:10 Радио 1 дусал
11:15 Авто соёл
11:55 Сонсдог ном
12:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
12:10 Радио 1 дусал
12:15 Үдшийн хачир
12:55 Сонсдог ном
13:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
13:10 Радио 1 дусал
13:15 Сонгодог роман
13:55 Сонсдог ном
14:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
14:10 Радио 1 дусал
14:15 Өдрийн хөтөлбөр /шууд/
14:55 Сонсдог ном
15:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
15:10 Радио 1 дусал
15:15 Таньд тустай агшин /өдрийн хөтөлбөр/
15:55 Сонсдог ном
16:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
16:10 Радио 1 дусал
16:15 Зочны цаг, мэндчилгээ
16:55 Сонсдог ном
17:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
17:10 Радио 1 дусал
17:15 Яанааг яах вэ? ток шоу
17:55 Сонсдог ном
18:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
18:10 Радио 1 дусал
18:15 Facebook сонирхолтой пост
18:55 Сургамжит өгүүллэг
19:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
19:10 Радио 1 дусал
19:15 Хуучны сайхан дуунууд
19:55 Сонсдог ном
20:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
20:10 Радио 1 дусал
20:15 Үдшийн мэдээ мэдээлэл
20:55 Сургамжит өгүүллэг
21:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
21:10 Радио 1 дусал
21:15 Авто соёл /шууд/
21:55 Сургамжит өгүүллэг
22:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
22:10 Радио 1 дусал
22:15 Яанааг яах вэ? /давталт/
22:55 Сургамжит өгүүллэг
23:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
23:10 Радио 1 дусал
23:15 Уран зохиолын цаг
23:55 Сургамжит өгүүллэг

Пүрэв гараг

07:00 Радио Нийтлэл
07:30 Өглөөний мэнд /шууд/
07:53 Сонсдог ном
08:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
08:10 Радио 1 дусал
08:15 Хуучны сайхан дуунууд
08:53 Сонсдог ном
09:00 MGLRADIO МЭДЭЭ /шууд/
09:10 Радио 1 дусал
09:15 Байна уу? байнаа
09:53 Сонсдог ном
10:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
10:10 Радио 1 дусал
10:15 Радио Нийтлэл
10:53 Сонсдог ном
11:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
11:10 Радио 1 дусал
11:15 Авто соёл
11:55 Сонсдог ном
12:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
12:10 Радио 1 дусал
12:15 Үдшийн хачир
12:55 Сонсдог ном
13:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
13:10 Радио 1 дусал
13:15 Сонгодог роман
13:55 Сонсдог ном
14:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
14:10 Радио 1 дусал
14:15 Өдрийн хөтөлбөр /шууд/
14:55 Сонсдог ном
15:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
15:10 Радио 1 дусал
15:15 Таньд тустай агшин /өдрийн хөтөлбөр/
15:55 Сонсдог ном
16:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
16:10 Радио 1 дусал
16:15 Зочны цаг, мэндчилгээ
16:55 Сонсдог ном
17:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
17:10 Радио 1 дусал
17:15 Яанааг яах вэ? ток шоу
17:55 Сонсдог ном
18:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
18:10 Радио 1 дусал
18:15 Facebook сонирхолтой пост
18:55 Сургамжит өгүүллэг
19:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
19:10 Радио 1 дусал
19:15 Хуучны сайхан дуунууд
19:55 Сонсдог ном
20:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
20:10 Радио 1 дусал
20:15 Үдшийн мэдээ мэдээлэл
20:55 Сургамжит өгүүллэг
21:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
21:10 Радио 1 дусал
21:15 Авто соёл /шууд/
21:55 Сургамжит өгүүллэг
22:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
22:10 Радио 1 дусал
22:15 Яанааг яах вэ? /давталт/
22:55 Сургамжит өгүүллэг
23:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
23:10 Радио 1 дусал
23:15 Уран зохиолын цаг
23:55 Сургамжит өгүүллэг

Баасан гараг

07:00 Радио Нийтлэл
07:30 Өглөөний мэнд /шууд/
07:53 Сонсдог ном
08:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
08:10 Радио 1 дусал
08:15 Хуучны сайхан дуунууд
08:53 Сонсдог ном
09:00 MGLRADIO МЭДЭЭ /шууд/
09:10 Радио 1 дусал
09:15 Байна уу? байнаа
09:53 Сонсдог ном
10:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
10:10 Радио 1 дусал
10:15 Радио Нийтлэл
10:53 Сонсдог ном
11:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
11:10 Радио 1 дусал
11:15 Авто соёл
11:55 Сонсдог ном
12:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
12:10 Радио 1 дусал
12:15 Үдшийн хачир
12:55 Сонсдог ном
13:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
13:10 Радио 1 дусал
13:15 Сонгодог роман
13:55 Сонсдог ном
14:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
14:10 Радио 1 дусал
14:15 Өдрийн хөтөлбөр /шууд/
14:55 Сонсдог ном
15:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
15:10 Радио 1 дусал
15:15 Таньд тустай агшин /өдрийн хөтөлбөр/
15:55 Сонсдог ном
16:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
16:10 Радио 1 дусал
16:15 Зочны цаг, мэндчилгээ
16:55 Сонсдог ном
17:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
17:10 Радио 1 дусал
17:15 Яанааг яах вэ? ток шоу
17:55 Сонсдог ном
18:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
18:10 Радио 1 дусал
18:15 Facebook сонирхолтой пост
18:55 Сургамжит өгүүллэг
19:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
19:10 Радио 1 дусал
19:15 Хуучны сайхан дуунууд
19:55 Сонсдог ном
20:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
20:10 Радио 1 дусал
20:15 Үдшийн мэдээ мэдээлэл
20:55 Сургамжит өгүүллэг
21:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
21:10 Радио 1 дусал
21:15 Авто соёл /шууд/
21:55 Сургамжит өгүүллэг
22:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
22:10 Радио 1 дусал
22:15 Яанааг яах вэ? /давталт/
22:55 Сургамжит өгүүллэг
23:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
23:10 Радио 1 дусал
23:15 Уран зохиолын цаг
23:55 Сургамжит өгүүллэг

Бямба гараг

07:00 Радио Нийтлэл
07:30 Өглөөний мэнд /шууд/
07:53 Сонсдог ном
08:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
08:10 Радио 1 дусал
08:15 Хуучны сайхан дуунууд
08:53 Сонсдог ном
09:00 MGLRADIO МЭДЭЭ /шууд/
09:10 Радио 1 дусал
09:15 Байна уу? байнаа
09:53 Сонсдог ном
10:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
10:10 Радио 1 дусал
10:15 Радио Нийтлэл
10:53 Сонсдог ном
11:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
11:10 Радио 1 дусал
11:15 Авто соёл
11:55 Сонсдог ном
12:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
12:10 Радио 1 дусал
12:15 Үдшийн хачир
12:55 Сонсдог ном
13:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
13:10 Радио 1 дусал
13:15 Сонгодог роман
13:55 Сонсдог ном
14:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
14:10 Радио 1 дусал
14:15 Өдрийн хөтөлбөр /шууд/
14:55 Сонсдог ном
15:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
15:10 Радио 1 дусал
15:15 Таньд тустай агшин /өдрийн хөтөлбөр/
15:55 Сонсдог ном
16:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
16:10 Радио 1 дусал
16:15 Зочны цаг, мэндчилгээ
16:55 Сонсдог ном
17:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
17:10 Радио 1 дусал
17:15 Яанааг яах вэ? ток шоу
17:55 Сонсдог ном
18:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
18:10 Радио 1 дусал
18:15 Facebook сонирхолтой пост
18:55 Сургамжит өгүүллэг
19:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
19:10 Радио 1 дусал
19:15 Хуучны сайхан дуунууд
19:55 Сонсдог ном
20:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
20:10 Радио 1 дусал
20:15 Үдшийн мэдээ мэдээлэл
20:55 Сургамжит өгүүллэг
21:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
21:10 Радио 1 дусал
21:15 Авто соёл /шууд/
21:55 Сургамжит өгүүллэг
22:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
22:10 Радио 1 дусал
22:15 Яанааг яах вэ? /давталт/
22:55 Сургамжит өгүүллэг
23:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
23:10 Радио 1 дусал
23:15 Уран зохиолын цаг
23:55 Сургамжит өгүүллэг

Ням гараг

07:00 Радио Нийтлэл
07:30 Өглөөний мэнд /шууд/
07:53 Сонсдог ном
08:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
08:10 Радио 1 дусал
08:15 Хуучны сайхан дуунууд
08:53 Сонсдог ном
09:00 MGLRADIO МЭДЭЭ /шууд/
09:10 Радио 1 дусал
09:15 Байна уу? байнаа
09:53 Сонсдог ном
10:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
10:10 Радио 1 дусал
10:15 Радио Нийтлэл
10:53 Сонсдог ном
11:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
11:10 Радио 1 дусал
11:15 Авто соёл
11:55 Сонсдог ном
12:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
12:10 Радио 1 дусал
12:15 Үдшийн хачир
12:55 Сонсдог ном
13:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
13:10 Радио 1 дусал
13:15 Сонгодог роман
13:55 Сонсдог ном
14:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
14:10 Радио 1 дусал
14:15 Өдрийн хөтөлбөр /шууд/
14:55 Сонсдог ном
15:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
15:10 Радио 1 дусал
15:15 Таньд тустай агшин /өдрийн хөтөлбөр/
15:55 Сонсдог ном
16:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
16:10 Радио 1 дусал
16:15 Зочны цаг, мэндчилгээ
16:55 Сонсдог ном
17:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
17:10 Радио 1 дусал
17:15 Яанааг яах вэ? ток шоу
17:55 Сонсдог ном
18:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
18:10 Радио 1 дусал
18:15 Facebook сонирхолтой пост
18:55 Сургамжит өгүүллэг
19:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
19:10 Радио 1 дусал
19:15 Хуучны сайхан дуунууд
19:55 Сонсдог ном
20:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
20:10 Радио 1 дусал
20:15 Үдшийн мэдээ мэдээлэл
20:55 Сургамжит өгүүллэг
21:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
21:10 Радио 1 дусал
21:15 Авто соёл /шууд/
21:55 Сургамжит өгүүллэг
22:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
22:10 Радио 1 дусал
22:15 Яанааг яах вэ? /давталт/
22:55 Сургамжит өгүүллэг
23:00 MGLRADIO МЭДЭЭ
23:10 Радио 1 дусал
23:15 Уран зохиолын цаг
23:55 Сургамжит өгүүллэг